Werkwijze PGR

Milieu-vriendelijke werkwijzen zijn bij PGR standaard. Alleen de hoognodige chemicaliën worden bij de processen toegepast. Hierdoor verduurt het pand een minimale belasting.

PGR werkt volgens strikte maatstaven. Wij proberen u zo min mogelijk te belasten met de gevolgen van een behandeling en de duur hiervan tot een minimum te beperken zonder de kwaliteit te kort te doen. Het pand wordt dan ook zeer netjes en opgeruimd achtergelaten. Deze discipline wordt door ons team strikt nageleefd. Op elk gebied van de geboden diensten is zeer vakkundig en ervaren personeel in dienst. Door de flexibele inzetting bent u dan ook verzekerd van een optimale inschatting, behandeling en afwerking van uw pand.