Impregneren

Vocht en vuilwering ofwel impregneren is een essentiële bescherming voor de toekomst.

Buiten de dagelijkse hoeveelheid stof en vuil die zich op uw pand nestelt is de Haagse regio ook gelegen aan de kust.

Deze locatie brengt het feit met zich mee dat de lucht is doordrongen van zoutkristallen die doorlopend een schadelijke uitwerking hebben op het pand.

Door het pand te laten impregneren kunt u deze aantastingen aanzienlijk vertragen.

Bij impregneren wordt een beschermlaag aangebracht die diep in de structuur van de steen doordringt om deze van binnenuit te beschermen.